Yoga Nidra

De meeste mensen slapen zonder hun spanningen op te lossen. Dit heet Nidra,

Nidra betekent slaap, ongeacht wat of waar.

Yoga Nidra betekent slaap na alle lasten te hebben afgeworpen. Het is van een

volkomen gelukzalige, hogere kwaliteit.

 

Ontspanning betekent niet slaap. Ontspanning betekent gelukzalig blij zijn. Het

heeft geen einde. Gelukzaligheid is absolute ontspanning. Gelukzaligheid is die

vreugdevolle toestand waarin een mens zijn hoogste verlangens vervuld ziet.

Gelukzaligheid ontspant je innerlijke zelf.

Slaap is iets anders. Slaap geeft alleen ontspanning van geest en gevoel.

 

Yoga Nidra:

 

 - is een krachtige techniek waarbij je leert je bewust te ontspannen, zowel

   mentaal, emotioneel als fysiek

 - is een dynamische slaap waarbij het brein volledig wakker is en blijft; je lijkt te

   slapen maar je bewustzijn functioneert op een dieper niveau

 - brengt het bewustzijn in een staat tussen waken en slapen; de geest is hier

   uitzonderlijk ontvankelijk

 

   de moderne psychologie noemt dit:     hypnagogische staat

   Swami Satyananda noemt dit:             hypnayogische staat

   Volgens swami Satyananda is de

   beste term:                                           Yoga Nidra

 

Eén uur Yoga Nidra is even rustgevend als 4 uur slaap.

 

Het enige dat je hoeft te doen is heerlijk languit op je matje liggen, warm weggedoken onder een plaid en de stem te volgen.

 

Ik ervaar de sessies die ik zelf volg als heel bijzonder en de terugkoppeling van de mensen die de sessies bij mij ervaren als zeer positief. Dat is de reden dat ik de informatie met je wil delen.

 

Yoga Nidra is samengesteld door Swami Satyananda en is gebaseerd op een eeuwen oude techniek van verbinding van de tegengestelde polen, van harmonie. Het is een systematische methode om volledige fysieke, mentale en emotionele ontspanning teweeg te brengen.

 

Yoga Nidra heeft van oorsprong betrekking op een rondgang door het lichaam met de aandacht terwijl specifieke mantra’s werden herhaald voor ieder aandachtspunt. Satyananda heeft de techniek en de oefening vereenvoudigd zodat het in de tegenwoordige tijd en bij de mensen van past.

 

De term Yoga Nidra is afgeleid van twee Sanskriet woorden. Yoga betekent eenheid, vereniging. Nidra betekent slaap. Tijdens de yoga Nidra oefening lijk je te slapen in een ontspanningshouding, maar het bewustzijn is actief op een dieper niveau van aandacht. Daarom ook wordt Yoga Nidra wel een psychische slaap genoemd of een diepe ontspanning met innerlijk bewustzijn.

 

Op de drempel tussen slaap en waakzaam zijn kan er spontaan een link gelegd worden tussen het onderbewuste en het onbewust-zijn omdat er geen externe prikkels zijn en de aandacht naar binnen is gericht. Als het bewustzijn gescheiden kan worden van externe aandacht én van de slaap heeft deze ontelbare mogelijkheden, bijvoorbeeld het geheugen ontwikkelen, kennis vergroten, creativiteit, je aard/karakter of eigenschappen veranderen.

 

Yogastudio MACSY biedt vier maal per jaar de gelegenheid tot het bijwonen van een Yoga Nidra sessie.

 

Een ieder is van harte welkom!

 

Indien je interesse gewekt is neem dan contact op via de contact pagina.