MASSAGE


KLANKSCHALEN-, AYURVEDISCHE-, POLARITEIT-, BABY- en SPORTMASSAGE


De klankschalenmassage komt uit de Nada yoga, de yoga van de klank / trilling.

De klanken komen van Tibetaanse klankschalen, de verzamelnaam van klankschalen uit Tibet, Nepal, India, Thailand, Japan en Indonesië.

Klanken zijn effectief bij onder andere stress, diverse vormen van pijn, chronische vermoeidheid, verdriet en angst. Een behandeling verbetert de slaap, versterkt de eigenwaarde en vergroot de zelfkennis.

De klanken geven trillingen die de zenuwen prikkelen, hetgeen uitwerking heeft op de organen. De trilling werkt door tot op celniveau. Het zelfgenezend effect ontstaat doordat de cellen zich aan elkaar optrekken, waardoor harmonie en rust in het lichaam ontstaat. Het hele lichaam ondergaat een healing proces.

Een klankschalen massage is ook goed als voorbereiding op een operatie. Het geeft rust en neemt de spanning weg.

De warme klanken herinneren aan stilte, geborgenheid en vertrouwen.

Door te luisteren naar de klanken en het ervaren van de trillingen van de klankschalen ontstaat balans tussen lichaam, ziel en geest, waardoor je als het ware “opnieuw gestemd” wordt.

Klank en wetenschap: al van oudsher is er een samenhang tussen klank en kosmos. In de esoterie wordt klank als grondslag van alle materie beschouwd. In de loop van de jaren is onmiskenbaar aangetoond dat klank daadwerkelijk vormkracht heeft. Klank, kosmos en materie stammen uit dezelfde oerbron.

De mens en klank: alle materie komt voort uit een kosmisch klankenspel. De mens is zich dat vaak niet bewust. Alle materiële voorwerpen hebben een klank met een bepaalde grondtoon en resonantie. Alle levende wezens hebben een grondtoon en resonantieniveau. Als je de tonen en resonantiefrequentie op elkaar afstemt, vloeien ze in elkaar over. De toon vult dan het hoofd en bij een bepaalde frequentie ontstaat er een transtoestand die vergelijkbaar is bij het reciteren van een mantra. Bij een andere frequentie gaat het hele lichaam resoneren. Een combinatie is ook mogelijk.


Baby massage : een eenvoudige en ontspannende massage, een combinatie van traditionele                                      massage en Shantala massage, de oude Indiase massagevorm.